Med hjälp av knipkulor kan du bli av med eller minska dina besvär med inkontinens. Det går dessutom att förebygga inkontinensbesvär redan innan de kommer, detta genom regelbundna knipövningar med knipkulor.

Vad är inkontinens?

I det här fallet pratar vi om urininkontinens som i bland även kallas urinläckage. Det är helt enkelt när man har svårt att kontrollera sin blåsa och därmed svårt att hålla tätt. Det finns följande typer av inkontinens:

  • Ansträngningsinkontinens
  • Trängningsinkontinens
  • Blandinkontinens
  • Neurogen inkontinens
  • Analinkontinens/avföringsinkontinens

Inkontinens efter förlossning

Då det finns flera olika typer av inkontinens finns det också flera anledningar till varför detta relativt vanliga problem kan uppstå. Den absolut vanligaste varianten bland kvinnor är dock den som kallas ansträngningsinkontinens. Det innebär helt enkelt att urinröret öppnas av det tryck som urinet skapar och det läcker ut urin av misstag. Detta kan orsakas av förslappade muskler i bäckenet som kan vara ett resultat av en graviditet och en förlossning.

Motverka urinläckage under graviditet

Det bästa man kan göra för att motverka inkontinens i samband med eller efter en graviditet är att träna. Träna din muskulatur i bäckenbotten genom knipövningar på regelbunden basis för att slippa besvären. Även om man inte alltid helt blir av med besvären kan de lindras ordenligt genom regelbunden träning. Börja helst med knipträning redan innan graviditeten för att ha störst chans att lyckas bra även efter förlossningen.

Knipövningar är bra till mycket

Knipövningar är inte bara bra för att förebygga inkontinensbesvär, det är dessutom riktigt bra av flera andra anledningar. Genom att stärka dina muskler i bäckenet får du bland annat förhöjd sexlust samtidigt som du ökar du dina chanser till fler och starkare orgasmer. Läs mer om knipkulornas positiva effekter på sexlivet under fliken "Bättre sex med knipövningar".